All device view

Topstream үйлчилгээний тухай

Бид орчин үеийн технологийн дэвшлийг ашиглан хяналтын камерийн дүрсийг орон зай цаг хугацаанаас үл хамааран шууд харах, тасралтгүйгээр бичих, хадгалах, бичлэг үзэх боломжтой, хэрэглэхэд хялбар, бага өртөгтэй цогц үйлчилгээг ТАНД санал болгож байна.

TopStream хяналт

Tа хувийн хэрэгцээ шаардлагаас хамааран өөрт тохирох үйлчилгээний төрлийг сонгон ашиглана.


Ашиглахад тохиромжтой газрууд

 • Гэр орон, үр хүүхэд

 • Ажлын оффис, үйлчилгээний танхим

 • Хувийн хаус, зуслангийн байшин

 • Үйлдвэрийн газар, агуулах хашаа

TopStream дамжуулалт

Та өөрийн зохион байгуулж буй арга хэмжээний цар хүрээ, хэрэгцээ шаардлагаас хамааран өөрт тохирох үйлчилгээний төрлийг сонгон ашиглана.


Ашиглахад тохиромжтой газрууд

 • Хурал зөвөлгөөн

 • Эвэнт арга хэмжээ

 • Үзэсгэлэн яармаг

 • Шоу арга хэмжээ

 • Урлагийн тоглолт

TopStream Шийдэл

Topstream үйлчилгээний бүхий л давуу талуудыг шингээсэн харилцагч байгууллагын хяналтын камерын системийн хэрэгцээ шаардлагад тохирсон шийдэл.


Ашиглахад тохиромжтой газрууд

 • Олон салбар нэгжтэй байгууллага

 • Харуул хамгаалалтын үйлчилгээ эрхлэгч

 • Сүлжээ дэлгүүрүүд

 • Хүүхдийн цэцэрлэг, сургууль

CP-UNC-TP13L2C
Цааш үзэх
CP-UNC-BY20C
Цааш үзэх
CP-UNP-1820L10
Цааш үзэх
CP-UNC-DP10L2C
Цааш үзэх